Rezervace 725 933 277

Komiks

JAK TO CELÉ ZAČALO...??

V dávných dobách − nikdo přesně neví ve kterých − žila ve městě, jenž Prahou bylo nazýváno, krásná žena. Ta pro své vnady široko daleko v celém okolí známá byla a pro svou krásu žádána u všech mužů. Ona však muže jediného, provazníka, měla. Provazník ovládal své řemeslo v té době stylem nevídaným a tak často na cestách k dalekému moři dlel. Ta samota však sličné paní dobře nedělala, ona se samou nudou zalykala. A tak jedenkrát, když muž její se navrátil, žádala ho, zda směla by svou vlastní krčmu míti. Muž, jenž ženu svou tolik miloval, nic zlého netuše, rád slíbil. Paní se do činu pustila s vervou sobě vlastní a zakrátko měla hostinec plný mužů.  Tu začaly se šířit pověsti o krásné šenkýřce, která kromě lahodných moků

i jiné služby mužům poskytuje. Ty klevety šířily se po světě rychlostí takovou, že zakrátko i k provazníkovi dolétly. Muž z dálky té se domů hnal, aniž by rozum svůj o radu požádal. Vždyť všechny ty zlé pověsti mohly jen pouhým klepem býti. Ten pohled však nesnesly oči provazníkovy, rozum jeho zakalen pravou žárlivostí byl a v pomatenosti smyslů paní svou na vlastním laně uškrtil. Od těch dob je duch krčmářky v hostinci stále přítomen. A kletba praví, že žena ta pokoj nenajde do té doby, než všechny z lásky nešťastné duše uzdraví. Každý kdo problém s partnerem má, ať se dotkne v hostinci obrazu jejího na místě k tomu určeném a o kouzlu nechť se sám přesvědčí.